Privacy Statement

1. Gegevensbescherming

Het doet ons veel plezier dat u onze website bezoekt en in onze aanbiedingen geïnteresseerd bent. We hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverkla-ringen lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, wat wij ermee doen, voor welke doeleinden, op welke rechts-grondslagen dit berust en welke rechten en aanspraken daarmee gepaard gaan voor u. Bovendien verwijzen wij naar de Daimler-richtlijn inzake gegevensbescherming:

Daimler-richtlijn inzake gegevensbescherming

Onze privacyverklaring voor het gebruik van onze websites en de richtlijn inzake gegevensbescherming van Daimler AG gelden niet voor uw activiteiten op de websites van sociale netwerken of andere aanbieders die u via de links op onze websites kunt bereiken. Informeer u op de websites van deze aanbieders over hun gegevensbeschermingsbeleid.

 

2. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

a. Wanneer u onze website bezoekt, slaan wij bepaalde gegevens op over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, de datum en het tijdstip van uw bezoek, de toegangsstatus (bijv. of u een website kon oproepen of een foutmelding kreeg), het gebruik van functies van de website, de eventueel door u ingevoerde zoektermen, de frequentie waarmee u afzonderlijke websites oproept, de benaming van opgeroepen bestanden, de overgedragen hoeveelheid data, de website vanwaar u op onze website terecht bent gekomen en de website die u vanaf onze website bezoekt, ongeacht of u de links op onze website aanklikt of direct een domein in het invoerveld van hetzelfde tabblad (of hetzelfde venster) van uw browser invoert waarin u onze website hebt geopend. Bovendien slaan wij om veiligheidsredenen, met name ter voorkoming en herkenning van aanvallen op onze website of pogingen tot bedrog, gedurende een periode van zeven dagen uw IP-adres en de naam van uw internetprovider op.

b. Andere persoonsgegevens slaan wij alleen op wanneer u ons deze gegevens bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een contactformulier, een enquête, een prijsvraag of de afwikkeling van een contract meedeelt. In deze gevallen slaan wij de gegevens ook alleen op, voor zover wij dit op basis van een door u verleende toestemming of overeenkomstig de geldende juridische voorschriften (meer informatie hierover vindt u hieronder in het gedeelte 'Juridische grondslagen van de verwerking') mogen doen.

c. U bent noch wettelijk noch contractueel verplicht om uw persoons-gegevens over te dragen. Het is echter mogelijk dat bepaalde functies op onze website afhankelijk zijn van de overdracht van persoonsgegevens. Wanneer u er in deze gevallen voor kiest om uw persoonsgegevens niet over te dragen, kan dit ertoe leiden dat bepaalde functies niet of slechts beperkt beschikbaar zijn.

 

3. Gebruiksdoeleinden

a. De bij een bezoek aan onze website verzamelde persoonsgegevens gebruiken wij om de website gebruiksvriendelijker te maken en om onze IT-systemen tegen aanvallen en andere onrechtmatige handelingen te beschermen..

 

b. Indien u ons bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een contactformulier, een enquête, een prijsvraag of de afwikkeling van een contract nog meer persoonsgegevens meedeelt, gebruiken wij deze gegevens voor de hierboven vermelde doeleinden, voor het klantbeheer en, indien vereist, voor de afwikkeling en afrekening van eventuele bedrijfsprocedures, en wel steeds in de daarvoor vereiste omvang.

 

 

4. Overdracht van persoonsgegevens aan derden; sociale plug-ins en gebruik van dienstverleners

a. Onze website kan ook door derden aangeboden inhoud bevatten. Wanneer u op een dergelijk aanbod klikt, dragen wij de vereiste hoeveelheid gegevens over aan de desbetreffende aanbieder (bijvoorbeeld de vermelding dat u dit aanbod bij ons hebt gevonden en evt. meer informatie die u hiervoor op onze website hebt aangegeven).

 

b. Wanneer wij op onze website zogenoemde 'sociale plug-ins' van sociale netwerken als Facebook, Instagram en Twitter gebruiken, integreren wij deze als volgt:

Wanneer u onze website bezoekt, zijn de sociale plug-ins gedeactiveerd, d.w.z. dat er geen gegevens aan de exploitanten van deze netwerken worden overgedragen. Indien u een van de netwerken wilt gebruiken, klikt u op de desbetreffende sociale plug-in om een directe verbinding met de server van het des-betreffende netwerk tot stand te brengen.

Indien u bij het netwerk een gebruikersaccount hebt en op het moment dat u de sociale plug-in activeert daar bent ingelogd, kan het netwerk uw bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wanneer u dat niet wilt, dient u zich bij het netwerk af te melden voordat de sociale plug-in wordt geactiveerd. Een sociaal netwerk kan het bezoek van andere Daimler-websites niet toewijzen, voordat u niet ook een daar aanwezige sociale plug-in hebt geactiveerd.

Wanneer u een sociale plug-in activeert, draagt het netwerk de daardoor beschikbare inhoud direct over aan uw browser die deze inhoud in onze website integreert. In deze situatie kan ook gegevensoverdracht plaatsvinden die door het desbetreffende sociale netwerk wordt geïnitieerd en aangestuurd. Voor uw verbinding met een sociaal netwerk, voor de gegevensoverdracht tussen het netwerk en uw systeem en voor uw interac-ties op dit platform geldt uitsluitend het gegevensbeschermingsbeleid van het desbetreffende netwerk.
De sociale plugin blijft actief tot u deze deactiveert of uw cookies wist.

Cookie-informatie

c. Wanneer u de link naar de aangeboden content aanklikt of een sociale plug-in activeert, kan het zijn dat persoonsgegevens bij aanbieders in landen buiten de Europese Economische Ruimte terechtkomen, die vanuit het oogpunt van de Europese Unie ('EU') volgens de EU-norm geen 'passend beschermingsniveau' voor de verwerking van persoonsgegevens bieden. Houd hier rekening mee, voordat u een link aanklikt of een sociale plug-in activeert en op deze manier uw gegevens overdraagt.

d. Om onze websites te beheren, optimaliseren en beveiligen maken wij ook gebruik van gekwalificeerde dienstverleners (IT-dienstverleners, marketingbureaus). Wij geven persoonlijke gegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is voor het ter beschikking stellen en gebruiken van de websites en hun functionaliteiten, voor het nastreven van legitieme belangen of als u daar toestemming voor hebt gegeven (zie lid 8). Daarbij kunnen gegevens worden doorgegeven aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte, zie hiertoe lid 12 hieronder.

 

5. Analyse van gebruiksgegevens ("tracking") en op het gebruik gebaseerde informatie ("re-)targeting")

5.1 Algemeen

Wij willen de inhoud van onze website zo goed mogelijk op uw interesses afstemmen en zo ons aanbod voor u verbeteren. Om de gebruikersvoorkeuren en bijzonder populaire gebieden van de websites te identificeren, maken wij gebruik van de volgen-de zogenaamde trackingtechnologieën: Adobe Analytics, Google Analytics.

Om onze onlinemarketing (bijv. bannerreclame) meer specifiek op uw behoeften en interesses af te stemmen, gebruiken we de volgende targeting- en (re)targetingtechnologieën: Adobe Tar-get, Flashtalking van Simplicity Marketing Limited, Google Search Ad, Google Display & Video 360, Facebook-pixel, Sales-force Data Management Platform. Deze worden uitgelezen en gebruikt als u andere websites bezoekt die samenwerken met de aanbieders van deze (re)targetingtechnologieën, om u zo van informatie te voorzien, die zo goed mogelijk past bij uw interesses.

Als de bovenstaande technologieën worden gebruikt, wordt uw interesse in onze producten en diensten geregistreerd via cookies op onze websites en (in het geval van retargeting) op websites van derden. Hierbij worden willekeurige identificaties (zgn. cookie-ID's) die wij niet associëren met uw naam, adres of soortgelijke informatie, zelfs als wij deze informatie kennen (bijv. uit een bestaande contractuele relatie), tenzij u hiermee hebt ingestemd.

Meer informatie van de desbetreffende aanbieders over de bovengenoemde technologieën en de daarmee samenhangende verwerking van persoonsgegevens kunt u vinden via de volgende links:

- Adobe Systems Software Ireland Limited, Dublin, Ierland: https://www.adobe.com/be_nl/privacy.html
- Google Ireland Limited, Dublin, Ierland: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
- Simplicity Marketing Limited, Amsterdam, Nederland: http://www.flashtalking.com/privacypolicy/
- Salesforce.com EMEA Limited, London, VK: https://www.salesforce.com/nl/company/privacy/
- Facebook Ireland Ltd., Dublin, Ierland: https://www.facebook.com/about/privacy/update of https://help.instagram.com/519522125107875

Op de volgende websites kunt u het gebruik van cookies en belangengerelateerde informatie door de daar vermelde technologieaanbieders beheren en uitschakelen:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/
https://optout.aboutads.info

Om wettelijke redenen wordt het gebruik van tracking- en (re-)targetingtechnologieën gedeeltelijk alleen met uw uitdrukke-lijke toestemming uitgevoerd (zogeheten opt-in – zie lid 5.2); in de andere gevallen kunt u desgewenst bezwaar maken tegen het gebruik van dergelijke technologieën (zogeheten opt-out – zie lid 5.3.).

5.2 Gebruik van online marketingproducten van Google en Facebook – opt-in

Online marketingproducten van Google (bijvoorbeeld Search Ad, Display & Video 360) en Facebook (zogeheten "Facebook-pixel") worden alleen gebruikt na uw uitdrukkelijke toestemming, dat u door het aanklikken van de knop "Akkoord" in de zogeheten Cookie Information Layer kunt toelichten ("opt-in"). Wij slaan uw toestemming op uw eindapparaat op in een cookie, zodat u niet elke keer dat u onze websites bezoekt om uw toestemming wordt gevraagd, en om wettelijke redenen samen met het IP-adres en de tijd op onze servers; wij verwijderen deze informatie of beperken de verwerking ervan als u uw toestemming herroept of uiterlijk 6 maanden nadat u onze websites voor het laatst hebt bezocht.

Mocht u van gedachten willen veranderen, dan kunt u uw toestemming intrekken door op de volgende link te klikken:

Toestemming voor online marketingproducten van Google en Facebook herroepen

Om de cookies voor deze online marketingproducten die met uw toestemming zijn ingesteld bij het bezoeken van onze web-site na een herroeping te verwijderen, bezoekt u de volgende websites of verwijdert u de cookies in uw browser zoals be-schreven in onze cookie-verklaringen:
Google: https://adssettings.google.de/anonymous
Facebook en Instagram: https://facebook.com/ads/preferences

5.3 Gebruik van technologieën van andere aanbieders - opt-out

Als u niet wenst dat door het gebruik van tracking- en (re)targetingtechnologieën informatie over uw bezoek op onze websites wordt verwerkt en geanalyseerd, kunt u hier op elk moment in de toekomst bezwaar tegen maken ("opt-out").

Om dit bezwaar technisch te realiseren wordt in uw browser een opt-out cookie opgeslagen. Dit cookie wordt alleen toegepast om uw bezwaar toe te wijzen. Houd er rekening mee dat een opt-out cookie om technische redenen alleen werkt in de browser waarin het cookie is ingesteld. Wanneer u de cookies verwijdert of een andere browser of een ander eindtoestel gebruikt, moet u de opt-out opnieuw uitvoeren.

Hierna vindt u de desbetreffende opt-out-mogelijkheden voor de af-zonderlijke technologieën:

- Adobe Analytics: https://www.adobe.com/be_nl/privacy/opt-out.html
- Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
- Flashtalking: https://www.flashtalking.com/optout/
- Salesforce DMP: https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/sfmc/salesforce-dmp-consumer-choice/

5.4 Gegevensoverdracht naar derde landen

Bij het gebruik van tracking en (re)targeting technologieën kunnen gegevens worden doorgegeven aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER); zie punt 12 hieronder.

 

 

6. Veiligheid

Wij treffen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegden. Wij verbeteren onze veiligheidsmaatregelen voortdurend op basis van de technologische ontwikkelingen.

 

7. Juridische grondslagen van de verwerking

a. Indien u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, vormt deze toestemming de juridische grondslag voor de verwerking (art. 6 lid 1 letter a AVG).

b. Voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het opzetten of vervullen van een contract met u is art. 6 lid 1 letter b AVG de juridische grondslag.

c. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens vereist is voor het nakomen van onze juridische plichten (bijvoorbeeld voor het bewaren van gegevens), zijn wij daartoe volgens art. 6 lid 1 letter c AVG bevoegd.

d. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om onze gerechtvaardigde belangen en de gerechtvaardigde belangen van der-den volgens art. 6 lid 1 letter f AVG na te komen. Het in stand houden van de functionaliteit van onze IT-systemen, de (directe) marketing voor onze eigen producten en services en die van derden en de juridisch voorgeschreven documentatie van zakelijke contacten zijn voorbeelden van dergelijke gerechtvaardigde belangen. In het kader van de belangenafweging houden wij in het bijzonder rekening met het soort persoonsgegevens, het doel van de verwerking, de verwerkingsomstandigheden en uw belang bij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

 

8. Verwijdering van uw persoonsgegevens

Uw IP-adres en de naam van de internetprovider, die wij alleen om veiligheidsredenen opslaan, worden na zeven dagen verwijderd. Uw persoonsgegevens worden bovendien verwijderd, zodra het doeleinde waarvoor wij de gegevens hebben verzameld en verwerkt, komt te vervallen. Gegevens worden alleen langer dan deze periode opgeslagen wanneer dit overeenkomstig de wetten, verordeningen of andere rechtsnormen van de EU of een lidstaat van de Europese Unie, waaraan wij zijn onderworpen, is vereist in de EU of op grond van wetgeving in derde landen, mits hier een passend niveau van gegevensbe-scherming bestaat. Indien verwijdering in individuele gevallen niet mogelijk is, worden de betreffende persoonsgegevens gemarkeerd met het doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 

9. Rechten van betrokkenen

a. Als persoon die betrokken is bij de gegevensverwerking, hebt u het recht op informatie (art. 15 AVG), correctie (art. 16 AVG), verwijderen van gegevens (art. 17 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG) en overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG).

 

b. Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde te herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot de herroeping wordt niet aangetast door de herroeping. Ook de verdere verwerking van deze gegevens op basis van een andere juridische grondslag, bijvoorbeeld voor het vervullen van wettelijke verplichtingen (vgl. het gedeelte 'Juridische grondslagen van de verwerking'), blijft onverlet.
 


c.     Recht van bezwaar
U hebt het recht, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, om te allen tijde tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens die op grond van art. 6 lid 1 e) AVG (gegevensverwerking in het openbaar belang) of art. 6 lid 1 f) DSGVO (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) plaatsvindt, bezwaar te maken. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens alleen verder verwerken, voor zover wij daarvoor dwingende gegronde redenen kunnen aantonen die boven uw belangen, rechten en vrijheden gaan, of voor zover de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten.

d. Wij verzoeken u uw bezwaren of verklaringen, indien mogelijk, kenbaar te maken via het contactadres:DSR.be@daimler.com .

 

e. Wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wettelijke voorschriften, hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen bij een bevoegde, toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 AVG).

 

 

10. Newsletter

Wanneer u zich op een newsletter abonneert die op onze website wordt aangeboden, worden de bij de aanmelding voor de newsletter vermelde gegevens alleen gebruikt voor de verzending van de newsletter, voor zover u niet akkoord bent gegaan met verdergaand gebruik. U kunt het abonnement te allen tijde beëindigen door gebruik te maken van de mogelijkheid tot afmelding in de newsletter.

 

 

11. Centrale toegangsservice van Daimler AG

Met de service voor 'single sign-on' van Daimler AG kunt u zich in één keer aanmelden voor alle bij deze service aangesloten websites en toepassingen van Daimler en haar merken. De hiervoor geldende gebruiksvoorwaarden bevatten speciale voorschriften voor de gegevensbescherming. U hebt toegang tot deze gebruiksvoorwaarden op de desbetreffende aanmeldpagina's van de aangesloten websites en applicaties.

 

12. Overdracht van gegevens aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte

a. Bij het gebruik van dienstverleners (zie lid 4. d.), tracking en (re-)targeting (zie lid 5) kunnen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Unie ("EU"), IJsland, Liechtenstein en Noorwegen ( = Europese Economische Ruimte) en daar worden verwerkt, met name in de VS en India.

b. In de volgende landen bestaat uit het zicht van de EU geen "adequaat beschermingsniveau" voor de verwerking van persoonsgegevens dat overeenkomt met de EU-normen (zogeheten adequaatheidsbesluit): Andorra, Argentinië, Canada (be-perkt), Faeröer-eilanden, Guernsey, Israël, Isle of Man, Japan, Jersey, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Uruguay. Wij komen met ontvangers in andere landen overeen om EU-standaard con-tractuele clausules, bindende bedrijfsvoorschriften of het EU-VS- of Swiss-VS- privacyschild toe te passen om een "passend beschermingsniveau" te creëren in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Informatie hierover stellen wij u graag via de in bovenstaande lid 9.d. genoemde contactgegevens ter beschikking.

 

13. Cookies

Informatie over de door ons gebruikte cookies en hun functies vindt u in onze cookie-informatie.